top of page

נפגעת בנסיעה באוטובוס: מה עושים?

נסיעה באוטובוס ופציעה במהלך נסיעה באוטובוס יכולה להיחשב לעיתים כתאונת דרכים אך ישנם מקרים בהם יראו את האוטובוס “כזירה” לאירוע הנפילה והנוסע לא יקבל פיצוי בגין פגיעתו.

לאחרונה ייצג משרדי מקרה של אישה שירדה מהאוטובוס וכשלפתע נזכרה כי שכחה דבר מה באוטובוס התקרבה אליו ואדם אשר מצא את השקית של הגברת מסר לה את השקית דרך החלון כשהאוטובוס החל בנסיעה והנהג כלל לא הבחין בכך ובעקבות המשך נסיעתו האוטובוס מחץ לגברת את אצבעות כף רגלה.

במקרה זה ברור כי מדובר בתאונת דרכים למרות שחברת הביטוח ניסתה להתנער מחבותה באומרה, כי יתכן והפציעה ארעה עקב נפילה שלא קשורה לנסיעה באוטובוס ולאו דווקא עקב דריסת רגלה.

טענת חברה הביטוח הייתה אבסורדית ממש לאור אופי הפגיעה (התרסקות אצבעות כף רגלה) ולאור העובדה כי ציינה זאת בהזדמנות הראשונה בחדר המיון הרי שיש עדות מוצקה לכך כי מדובר בתאונת דרכים ולא אירוע שארע כתוצאה מנפילה כלשהי.

על כן כשאדם נופל ברדתו מאוטובוס או תוך כדי נסיעה ו/או תוך כדי ירידתו מהאוטובוס חשוב מאוד כי בהזדמנות הראשונה של קבלת הטיפול יסביר לגורם המטפל, הן בחדר מיון והן מול רופא קופ”ח בדיוק כיצד ארעה התאונה וכשזה מצוין בדו”ח הרפואי זה חוסך את ניסיון הכחשתה של חברת הביטוח המבטחת את האוטובוס ומועיל מאוד בלהוכיח, כי מדובר בתאונת הדרכים.

השאלה האם אירוע תאונתי הינו בבחינת תאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ניתן למצוא בפקודה והוא אומר כך:

“תאונת דרכים”: “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי…”

אך על פי פרשנות החוק שימוש ברכב מנועי אינו מספק כדי שהתאונה תוגדר כתאונת דרכים אלא שצריך שיהיה קשר סיבתי בין עצם השימוש ברכב מנועי לקרות התאונה ז”א צריך להוכיח כי השימוש ברכב היה הגורם הממשי לקרות התאונה.

מקרה אחר בו נוסעת עמדה באוטובוס והנהג שנסע במהירות , נסע על פני כיכר שבעיר וממהירות הסיבוב הנוסעת עפה ממקומה ובתוך כך נחבלה בגופה גם כאן ברור כי מדובר בתאונת דרכים.

חברות הביטוח מנסות להתנער מתשלום פיצויים כשהן מצליחות להוכיח כי הרכב וביניהם אוטובוס שימש רק זירה לאירוע ולא שימוש שבעקבותיו ארעה התאונה.

כך לדוגמא נקבע בפסק הדין דנ”א 4015/99 רותם חברה לביטוח בע”מ נ’ מזאוי. חייל אשר ישב לצידו של נהג רכב פרטי, כאשר תוך כדי הנסיעה נפלט כדור מנשקו האישי של החייל ופגע ברגלו של הנהג. ביהמ”ש נאלץ להתמודד עם השאלה האם אירוע פציעתו של הנהג הינה בבחינת תאונת דרכים או שהרכב היווה רק זירה לאירוע ואז אין זה תאונת דרכים.

על כן כאשר אדם נפגע במהלך נסיעה באוטובוס יש להתמודד עם מבחן הזירה הבוחנת, על פי מבחן השכל הישר, האם השימוש באוטובוס ו/או כל רכב אחר תרם באופן רלבנטי, ממשי לקרות הנזק.

על כן כאשר אדם נפגע במהלך נסיעה באוטובוס או עליה לאוטובוס או ירידה ממנו חשוב לפעול כדלקמן:

1. לרשום מיד את שם הנהג; שעת נסיעה, מס’ קו האוטובוס, מיקום קרות התאונה ומס’ הרישוי של האוטובוס.

2. לשמור את כרטיס הנסיעה באוטובוס בו ארעה התאונה (ישנן חברות המציינות על גבי כרטיס הנסיעה את הפרטים האמורים בסעיף 1).

3. בעת פניה לקבלת טיפול רפואי יש לציין בפני רופא מיון ו/או רופא קופ”ח כי מדובר בתאונה, במסגרת נסיעה באוטובוס.

4. לפנות לתחנת המשטרה להוצאת דו”ח משטרה עם פרטי האוטובוס.

5. לאסוף חומר רפואי המתעד את כל הטיפול שהתקבל במסגרת שיקום מהתאונה.

6. לשמור קבלות בגין הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות.

על מנת שימוצו הליכים של הנפגע בצורה הטובה ביותר רצוי לפנות לעו”ד המתמחה בתחום אשר יפנה למבטח של האוטובוס בו נסע הנפגע לשם הגשת תביעה מתאימה לקבלת פיצוי המרבי בהתאם לפציעתו.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page