top of page

נפילות במקומות ציבוריים: מה חשוב להוכיח?

במאמר זה נתאר תאונות שונות, במקומות ציבוריים אשר מתרחשות באופן מקרי ובחוסר מזל לעוברי אורח ברחוב, לאזרחים אשר מגיעים למקומות ציבוריים שונים, כגון: סופרמרקט, בנק, בית מלון, אולם אירועים לחתונה או מסיבה של קרובים ובעקבות מפגע שאינו בטיחותי, הם נופלים, מחליקים, מקבלים מכה חזקה בראש או כל תאונה קשה אחרת אשר גורמת נזק לנפגע ולעתים נזק בלתי הפיך אשר מותיר נכות.

עקרונית, מקומות ציבוריים וכמו גם עיריות מוניציפליות מבוטחות בדרך כלל מפני מפגעים שונים בביטוחי אחריות כלפי צד ג’, על מנת להבטיח כי אם תתרחש תאונה באזור שבשליטתם, יוכלו הנפגעים לקבל פיצוי בגין נזקיהם אך ראשית ולפני שדנים בשאלת הנזק, צריך להוכיח שהגוף הציבורי אחראי לקרות הנזק, כלומר התרשל.

כאשר לאדם נגרמת תאונה כתוצאה ממפגע בכביש או מדרכה ברחוב ולעיתים גם כתוצאה מתאורה עמומה וכזו שאינה מאירה באופן הולם את הרחוב ובתוך כך אדם לא מבחין במפגע הקיים ברחוב, צריך להוכיח מעבר לעובדה כי קיים מפגע, כי המפגע הוא חמור וכי אדם סביר ש- ” שם פעמיו אל הדרך” לא יכול היה להבחין במפגע כדי שיקבל פיצוי בגין נזקיו. אם הנפגע לא היה ער לדרכו ולא שם לב למפגע, הרי שזהו מפגע סביר אשר לא יגרום לכך שייחס לעירייה רשלנות ועל כן לא יחייבה לפצות את האזרח בשל נזקיו.

לשם האבחנה בין מפגע סביר למפגע בלתי סביר ולשם קבלת פרשנות משפטית נכונה שתייחס רשלנות לגוף הציבורי, צריך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה וידע ליתן ייצוג הולם וכזה שיניב תוצאות חיוביות, קרי פיצוי לנפגע בגין נזקיו.

לא פעם תביעות נזיקין בגין נפילות ברחוב או נפילות במקומות ציבוריים נדחות על ידי בית המשפט משום שהנפגע “לא הוכיח” שהייתה רשלנות לנתבעת, קרי לגוף הציבורי ועל כן חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בנושא.

ישנם מקרים אחרים של החלקה במסעדה, נפילה בבית מלון, כגון: בשפת הבריכה, באולם אירועים אשר עלולים תביעותיהם להידחות בבית המשפט אם לא הוכחה רשלנות.

חשוב להבין, כי לאחר קרות תאונה במקומות ציבוריים, תאונות ברחוב צריך להוכיח קודם רשלנות, זו המשוכה ראשונה שצריך לעבור ורק לאחר מכן דנים בשאלת הנזק, כלומר מה הפיצוי ההולם שיש לשלם לנפגע על מנת לפצות על הנזק שנגרם לו.

משרדינו יצג לקוחות רבים אשר נפגעו בתאונות שונות במקומות ציבוריים ובזכות מקצועיות משפטית וניסיון רב בתחום קיבלו פיצוי הולם לנזקיהם.

bottom of page